اینجا هستید: Skip Navigation Links > صفحه نخست > تجهیزات
شرکت تولیدی صنعتی البرز قطعه با داشتن تجهیزات و امکانات پیشرفته تولیدی و بهره مندی از ماشین آلات بروز ،به تولید انواع مجموعه های فلزی از جمله فریم های فلزی انواع خودرو ها مشغول می باشد.

  • لیست تجهیزات کنترلی موجود در سایت تولیدی شرکت البرز قطعه :
No. Description
1
Tensile, Stiffness, Salt Spray Shearing test Apparatus
2
Coordinate Measuring Machine (CMM)
3
Panel Gauge Room (Ctrl Gauges)
4
Mechanical & chemical Laboratory
5
Necessary Checking Instruments
6
Other necessary equipments

  • لیست ماشین آلات موجود در سایت تولیدی شرکت البرز قطعه :

No. Description Qty
1
Hydraulic Press (63t – 630t)
12
2
Mechanical Press (20t – 500t)
16
3
CO2 Welding station
22
4
Spot Welding
15
5
Projection Welding
6
6
Tucker Welding
6
7
CNC & NC Bending Machine
2
8
Other necessary equipments
...