اینجا هستید: Skip Navigation Links > صفحه نخست > درباره ما > ماموریت
ماموریت شرکت البرز قطعه
 • رضایتمندی، اعتماد و اطمینان مشتری
 • دستیابی به اعتبار و نامی جهانی
اهداف شرکت البرز قطعه

 • کاهش هزینه تولید با حفظ کیفیت
 • حفظ و توسعه سهم بازار داخلی
 • ورود به بازار جهانی طی 5 سال آینده
اصول ارزشی شرکت البرز قطعه
 • کارگروهی
 • تفکر برد-برد
 • کاهش هزینه
 • بهبود مستمر
 • خلاقیت و نوآوری
 • احترام و اعتماد متقابل
 • آموزش و یادگیری
 • پایبندی به تعهدات
 • توجه به منافع ملی