32848231(82+)

شرکت تولیدی صنعتی البرز قطعه

شماره تماس

021-44984041
021-44984042

ایمیل

info@alborzpart.com

آدرس

اتوبان تهران- قزوین، روبروی نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین، بلوار امام خمینی، میدان استاندارد، بلوار شهید بابایی، خیابان شریعتی، شرکت تولیدی صنعتی البرز قطعه