32848231(82+)

برش کاری

برش کاری ورق ها در ابعاد مختلف
برش کاری لوله ها در ابعاد مختلف

پرس کاری

با استفاده از پرس های هیدرولیک و ضربه ای از بازه ی 20 تا 750 تن واحد پرس کاری شرکت البرز قطعه در تولید ، طراحی و به سازی قالب ها و قطعات منفصله فلزی فعالیت می کنند

مونتاژ

با استفاده از فیکسچرهای مونتاژی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در خطوط مونتاژ، مجموعه های فلزی از قبیل مجموعه فریم فلزی های داشبورد  تجهیز و به بهره برداری رسیده اند

جوشکاری

متشکل ازانواع تکنیک های جوشکاری می باشد co2 و spot  شایان ذکر است بخش عمده ای از خطوط مونتاژ را  تشکیل میدهد

انواع تکنیک های جوشکاری

خطوط مونتاژ البرز قطعه متشکل از تکنیک های جوشکاری به شرح  ذیل می باشد

  • MIG (Metal inert Gas Welding)
  • MAG (Metal Active Gas Welding)
  • Projection
  • Spot Welding

co2 و spot شایان ذکر است بخش عمده ای از خطوط مونتاژ را تشکیل میدهد